För dig som leder och vill nå ända fram

360PI – 360 Profil

logo

Med en 360PI tar du PulsAnalysen ett steg längre, här är utveckling i fokus. Från att synliggöra individers styrkor och kommunikationsmönster med grundverktyget PPI lyfter du här fram HUR dessa beteenden används i praktiken.

Hur är personen som kollega? Hur använder personen sina styrkor? Skiljer sig kommunikationsmönster beroende på vem personen talar med och hur använder personen styrkorna för att påverka sina chefer?

Dessa och många andra frågor kan en 360PI lyfta fram.

Så vill du smörja maskineriet och få till riktigt bra samarbeten kommer denna analys hjälpa ledare och medarbetare att hitta områden de kan förbättra och utveckla. En 360PI ger även en bra grund för att ge och ta feedback allt för att skapa positiv förändring.

Exempel på områden som kan belysas med en 360PI; Ledarstil. Kommunikation. Arbetssätt. Konflikthantering. Analys och lärande. Detalj/Helhetstänkande. Teambuilding.

Copyright 2010-2013 Inger individ & grupputveckling AB - Design by Maganni.

rvn_digitalis_theme rvn_digitalis_theme_tv_1_4 rvn_digitalis_theme_fwv_1_2