För dig som leder och vill nå ända fram

PPI – Personlig profil

logo

Styrkan i PPI:n är hur träffsäkert den synliggör hur en person prioriterar i olika situationer. Genom det framträder det i vilka roller personen är som mest bekväm och därmed kommer passa och trivas bättre i. Med det som grund blir det enkelt att kunna justera arbetsuppgifter och ledarstilar för att kunna optimera ett team och öka förståelsen för sin individuella situation och på vilket sätt mina styrkor påverkar mig och mina medarbetare.

En PPI är optimal att använda i personal- och chefs utveckling, rekrytering, teamutveckling och coaching, då du får en tydlig utgångspunkt för att kunna driva utvecklande samtal och processarbete från en gemensam förståelse.

Den som gör analysen besvarar ett antal påståenden utefter vad som passar mest eller minst in på det egna beteendet. Dessa kommer att ställas mot varandra  och när personen då tvingas välja kommer prioriteringar och naturliga beteenden fram. Viktigt är att tydliggöra att det här inte är ett personlighets test. PulsAnalys ger en grund för en vidare analys och samtal.

Ingen PulsAnalys lämnas ut utan ett återkopplingssamtal med en certifierad handledare och det är i denna återkoppling som analysen görs och förståelsen kan fördjupas. Optimalt är att göra en PPI en till två gånger varje år så att personen kan arbeta med sin självbild eller följa sin personlig utveckling. PPI är också ett utmärkt underlag för diskussion kring arbetsuppgifter, kommunikation, roller och förväntningar.

Copyright 2010-2013 Inger individ & grupputveckling AB - Design by Maganni.

rvn_digitalis_theme rvn_digitalis_theme_tv_1_4 rvn_digitalis_theme_fwv_1_2